DA za regionalnu kancelariju mladih

Juče je na Samitu lidera Zapadnog Balkana i EU u Beču potpisana Zajednička deklaracija o uspostavljanju Regionalne kancelarije za saradnju mladih.

Inicijativu su pokrenule Vlada Republike Srbije i Vlada Republike Albanije u saradnji sa organizacijama civilnog društva. Ova kancelarija koja za cilj ima realizaciju programa razmene kako bi se dao doprinos mobilnosti, interkulturalnom učenju i pomirenju mladih u regionu. Postojalo je više predloga za naziv ove Kancelarije, kao što je u početku bila „Unija mladih Zapadnog Balkana“ ali se u samom finišu ovih dogovora odustalo od tog naziva i pronašao prikladniji. KOMS je zagovarala termin „kancelarija“ umesto „unija“ jer reč o pokretanju programa za razmenu uz institucionalnu podršku država regiona, a ne o uniji mladih.

Ovu deklaraciju su potpisale Srbija, BiH, Makedonija, Crna Gora i Albanija.

Političkom deklaracijom se samo daje politički i institucionalni okvir za uspostavljanje ove Kancelarije, a sama Kancelarija će biti otvorena verovatno tek krajem sledeće ili početkom 2017. godine.

KOMS je početkom jula 2015. godine učestvovala u studijskoj poseti Parizu, Berlinu i Beču u organizaciji Francusko-nemačke kancelarije kada je u saradnji sa predstvanicima omladinskih krovnih organizacija regiona radila na izradi koncept note u kojoj su date sugestije za buduću kancelariju za regionalnu saradnju mladih. Ta koncept nota je završena neposredno pred ovaj Samit i biće poslata svim predstavnicima vladinog i nevladinog sektora zemalja učesnica.

Ono što će se dešavati u međuvremenu jeste proces širokih konsultacija o modelu te kancelarije, i taj proces će biti vođem od strane radne grupe koju će činiti predstavnici vladinih i nevladinih tela iz svih zemalja potpisnica, a koja bi trebalo da bude formirana tokom jeseni ove godine. KOMS već ima formirano Radno telo za bavljenje ovom temom i očekujemo da KOMS bude članica te radne grupe sa strane Srbije. U tom svetlu, organizovaćemo konsultacije sa organizacijama članicama, ali i drugim zaintersovanim organizacijama, čime se otvara i stvara mogućnost da se sve zaintersovane strane aktivno uključe u ovaj proces.

Izvor: KOMS

SHARE

Pročitajte ostale članke iz ove kategorije: