Povećajmo zapošljivost mladih

Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije objavio je konkurs za finansiranje projekata pod nazivom “Podrška inovativnim pristupima za povećanje zapošljavanja i zapošljivosti mladih”.

Pravo učešća imaju registrovana udruženja i organizacije civilnog društva koje deluju na teritoriji Republike Srbije, kroz obaveznu saradnju sa predstavnicima privatnog sektora (partnerska organizacija). Partnerstvo više sektora (javni, privatni, civilni) dodatno će biti vrednovano.

Detaljnije informacija o uslovimа konkursа i potrebnoj dokumentaciji mogu se pronaći ovde.

Rok za prijavu je 15. decembar.

Opšti cilj konkursa jeste da se podrže inovativni pristupi u rešavanju problema zapošljivosti ili zapošljavanja mladih (od 15 do 30 godina) kroz jačanje partnerstva organizacija civilnog društva i privatnog sektora, navodi se u pozivu.

Organizatori ističu i četiri specifična cilja koja treba da budu ostvarena realizacijom projekata: podrška kreiranju radnih mesta, povećanje zapošljivosti mladih, njihove mobilnosti i fleksibilnosti, doprinos preduzetničkom učenju kroz formalnu i neformalnu edukaciju i povećanje zapošljivosti mladih žena i muškaraca koji se suočavaju sa dodatnim barijerama prilikom ulaska na tržište rada.

Konkursnu dоkumеntаciјu potrebno je dostaviti nа аdrеsu sipru.konkurs@aod.rs.

Rezultati konkursa biće objavljeni najkasnije do kraja januara 2016. godine, a početak realizacije odobrenih projekata planiran je u februaru.

Za više informacija zainteresovani se mogu obratiti Timu za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva na adresu a.roncevic@gov.rs.

Izvor: rtv.rs

SHARE

Pročitajte ostale članke iz ove kategorije: