Nove mogućnosti za mlade nade

U Srbiji je čak 45 odsto mladih nezaposleno, a kao jedan od glavnih razloga za to se navodi neaktivnost mladih u traganju za poslom i njihova nezainteresovanost za dodatnim obučavanjem i obrazovanjem.

Međutim, to nije uvek slučaj. Mnogi mladi ne mogu da uđu na tržište rada, jer poslodavci za brojne pozicije često traže pet i više godina radnog iskustva. Pored toga, brojni fakulteti i stručne škole ne obezbeđuju mladima odgovarajuće stručne prakse za sticanje veština, koje bi im u budućnosti olakšale dolazak do zaposlenja, a do kojih oni sami teško mogu da dođu.

Uviđajući težak položaj mladih na tržištu rada danas, Sberbank Srbija je odlučila da nastavi sa Junior programom za studente i diplomce fakulteta ekonomskog ili pravnog usmerenja koji nemaju radno iskustvo, ali imaju želju da uče, napreduju i usavršavaju se. Ovo je šesta generacija koja će pohađati specijalan program. Izabrani Junior će u toku prvih 60 dana radnog odnosa proći kroz sveobuhvatnu obuku tokom koje će se upoznati sa svim segmentima banke i radom zaposlenih u njoj.

Prepoznavanjem mladih nada i investiranjem u njih, verujemo da ulažemo u ekonomski razvoj zemlje, ali i da dajemo primer drugim kompanijama i podstičemo ih da sami daju priliku budućnosti ove zemlje – mladima, poručuje nam iz Sberbank Srbija.

SHARE

Pročitajte ostale članke iz ove kategorije: